Tacaíochtaí do Thuismitheoirí

Tá grúpa á bhunú againn do thuismitheoirí atá ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge, nó dóibh siúd atá ag iarraidh tosú ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge. Beidh imeachtaí á eagrú do na tuismitheoirí agus na páistí sa ngrúpa seo ar bhonn rialta le tacaíocht ón scéim Teanga Tí. Má tá suim agat a bheith páirteach sa ngrúpa seo, líon isteach an fhoirm seo.


    Cé mhéad páiste atá agat (faoi 18 bliain d'aois)?


    Cén aoisghrúpa ina bhfuil sé/sí/siad?


    Ar mhaith leat go gcoinneodh muid ar an eolas tú faoi imeachtaí eile a bheas ar siúl ag Gaeilge Locha Riach?