An Plean Teanga

Tá stádas mar Líonraí Gaeilge bainte amach ag Gaeilge Locha Riach, agus plean teanga cuimsitheach ullmhaithe, a léiríonn conas a gcuirfear le húsáid na Gaeilge i mBaile Locha Riach.
Féach ar / Íoslódáil an Plean Teanga