An Plean Teanga

Tá stádas reachtaíochta mar Líonraí Gaeilge bainte amach ag Gaeilge Locha Riach faoi Acht na Gaeltachta 2012. Is éard atá i gceist le líonra Gaeilge ná ceantar ina bhfuil mais chriticiúil bainte amach aige maidir le tacaíocht phobail agus stáit don teanga, agus ceantar ina bhfuil plean teanga a léiríonn conas a gcuirfear le húsáid na Gaeilge ann.

Image
 Limistéir Pleanála Teanga & Bailte Seirbhíse Gaeltachta

Image
Limistéar Pleanála Teanga Bhaile Locha Riach

Tá an plean teanga cuimsitheach atá ullmhaithe ag Gaeilge Locha Riach agus a léiríonn conas a gcuirfear le húsáid na Gaeilge i mBaile Locha Riach ar fáil thíos, chomh maith le figiúirí ó dhaonáireamh 2016.
Féach ar / Íoslódáil Plean Teanga Bhaile Locha Riach
Féach ar / Íoslódáil Daonáireamh Bhaile Locha Riach 2016 (Uirbeach)
Féach ar / Íoslódáil Daonáireamh Bhaile Locha Riach 2016 (Tuaithe)
Íoslódáil Figiúirí Dhaonáireamh na Lionraí Gaeilge