Seirbhísí Gaeilge i mBaile Locha Riach

Tá liosta anseo thíos de na gnóthaí a chuireann seirbhís ar fáil trí Ghaeilge i mBaile Locha Riach.
Má chuireann do ghnó seirbhís trí Ghaeilge ar fáil, bígí i dteagmháil agus cuirfidh muid do ghnó ar an liosta!

Gaelscoil Riabhach

Gaelscoil Riabhach

Clár raidió ‘An Brekkie Breac’

An Brekkie Breac Beo | Éist le Sean-Chláir

Bíonn clár raidió Gaeilge darbh ainm ‘An Brekkie Breac’ ar siúl chuile mhaidin Satharn ag a 9.00r.n. ar Raidió Phobal Bhaile Locha Riach, ina mbíonn meascán de cheol, chomhrá agus craic. Bíonn rogha leathan ábhar cainte á phlé gach seachtain agus gach saghas ceoil ó traid go nua-aimseartha. Má theastaíonn uait ábhar a phlé nó iarratas ceoil a dhéanamh dean teagmháil le láithreoirí an Brekkie Breac trí ríomhphost a sheoladh chuig anbrekkiebreac@gmail.com