Club Leabhar CLEAS

Leabhar Feabhra - Athmháthair

Tá an t-úrscéal seo suite sa tSairdín, sna blianta 1950-1960, agus an tsochaí ag teacht as an bhochtaineacht i diaidh dhá chogadh dhomhanda, sean-nósanna á gcleachtadh go fóill, agus an teanga dhúchais i réim. Ceann amháin de thraidisiúin an oileáin is príomhábhar don scéal seo. Cé bith acu a bhí an accabadora ann tráth dáiríre, nó gan í ach ina pearsa bhéaloideasa a dtráchtfaí uirthi go fóill, tá saothar as an gcoiteann anseo ag údar óg Sardach, agus éachtaintí spéisiúla ar bhéascna pobail.

Image
Leabhar Márta - Lig Sinn i gCathú

Úrscéal conspóideacha ó dhuine de na hiriseoirí ba mhó cáil lena linn. Bíodh is nach raibh na léirmheastóirí ar aon fhocal ina dtaobh, bhí an-sciobadh ar an dá úrscéal spleodracha seo. Thug Alan Harrison tour de force ar Lig Sinn i gCathú agus oilithreacht ar bun ag an bpríomhcharachtar ann ‘ó mhíshuaimhneas a laethanta ollscoile go dtí an tuiscint agus an léargas searbh a shaorann é ónar bhain lena shaol go dtí sin’.

Image
An Chéad Cruinniú Eile - 6ú Feabhra 2024

Beidh an club leabhar ag teacht le chéile Dé Máirt 6ú Feabhra in Oifig Ghaeilge Locha Riach, Baile Locha Riach [H62 C860] ó 20:00 ar aghaidh chun an leabhar Athmháthair le Michela Murgia a phlé. Má tá spéis agat a bheith páirteach sa bplé is féidir leat a chlárú thíos.

Tá fáilte roimh dhaoine nua ag an gClub Leabhar i gcónaí!

Cláraigh linn!
Cláraigh anseo chun a bheith curtha ar an eolas faoi imeachtaí an chlub leabhar:
    Ar mhaith leat go gcoinneodh muid ar an eolas tú faoi imeachtaí eile a bheas ar siúl ag Gaeilge Locha Riach?