Club Leabhar CLEAS

Leabhar Mhí na Bealtaine - Ag Dul i bhFad
Seo é an chéad chnuasach Gaeilge le hAlan Titley ó foilsíodh an 100 scéal atá i Leabhar Nóra Ní Anluain (1998). Má tháinig scata úrscéalta uaidh idir an dá linn níor thréig sé an ealaín ghairid riamh, óir tá seacht scéal anseo a ghnóthaigh duaiseanna Oireachtais. A bhformhór mór níor cuireadh i gcló cheana iad. Is ilchineálach an t-ábhar atá sa chnuasach seo: scéalta traidisiúnta ar an sean-déanamh, fabhalscéalta, scéalta gaisce nó rómánsaíochta agus tuilleadh.
Image
Leabhar Mhí Mheitheamh - Imram agus Scéalta Eile

Tugtar ar thurais muid sna gearrscéalta seo, turais intinne, turais go críocha aduaine, turais go tíortha atá stollta ag an choimhlint agus ag an athrach; ach is turais go croí na daonnachta iad go léir, le daoine atá ag cuartú saol dóchasach úr nó le daoine a bhfuil orthu gníomhú in aghaidh a dtola. I ndomhan a bhfuil mórghluaiseachtaí daonna ag léiriú an éagothromais, feictear an daonnacht ina steillbheatha sna scéalta seo. Inste i nguth tomhaiste deisbhéalach, tá scéalaíocht Rann na Feirste i stíl liteartha chomhaimseartha an lae inniu le sonrú go soiléir sa tsaothar seo.
Image
Leabhar Mhí Mheán Fómhair - Saighdiúir

Faoi thailm na bpléascán agus chnagarnach bhuan na ngunnaí móra, faighimid radharc scanrúil ar an chogadh trí shúile an fhir óig seo as Gaeltacht Chloich Chionnaola, agus é féin agus a chomhaoisigh á gcur thar an mhullach isteach sa chath, gás nimhe ag scalladh na scamhóga astu, agus an fód á dheargadh lena gcuid fola

Image
 Leabhar Mhí Dheireadh Fómhair - Filleadh na nIarlaí
Ba bheag a ceapadh, nuair a d’imigh na hIarlaí uainn breis agus 400 bliain ó shin, go samhlófaí an fhéidearthacht ar theacht anonn riamh. Castar an fhéidearthacht sin ina réalachas fiontraíoch cruthaitheach ar na leathanaigh istigh.

Image
Cruinnithe

Buaileann ár gclub leabhar lena chéile an Chéadaoin dheireanach de chuile mhí ag 20:30 in Oifig Ghaeilge Locha Riach agus beidh an chéad chruinniú eile den chlub ar 31 Iúil. Bíonn cóipeanna de na leabhair atá á léamh ag an gclub ar fáil ar iasacht ón oifig.

Bíonn fáilte roimh bhaill nua i gcónaí agus is féidir leat a chlárú tríd an bhfoirm thíos chun a bheith curtha ar an eolas faoi imeachtaí an chlub leabhar.

    Ar mhaith leat go gcoinneodh muid ar an eolas tú faoi imeachtaí eile a bheas ar siúl ag Gaeilge Locha Riach?