Naíonra Tigh na Sí

Fáilte chuig Tigh na Sí, áit a gcuireann muid seirbhís cúraim agus oideachais ar ard-chaighdeán ar fáil don aos óg. Tá muid cláraithe le Tusla – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Is í an fhoireann traenáilte, díograiseach agus cáirdiúil bunchloch na seirbhíse atá againn.

Tá seirbhís d’ardchaighdeán á chur ar fáil do suas le 44 páiste (24 páiste sa réamh scoil) agus tá sé mar sprioc againn timpeallacht spreagúil a chur ar fáil chun go bhfuil páistí in ann forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna cumarsáide, scileanna pearsanta agus scileanna oideachais, agus ina bhfuil siad in ann foghlaim trí churaclam pleanáilte.

Thar aon ní eile, is iad leas do pháiste agus do shuaimhneas intinne is tábhachtaí dúinn. Cuireann muid timpeallacht ar fáil ina bhfuil daoine cairdiúil, grámhar, agus ina mbeidh na páistí ar a gcompord ann. Áit a gcaitear le chuile pháiste le hómós, agus ina mbeidh siad ag forbairt agus ag foghlaim in áit sábháilte.

Is comhlacht neamhbhrabúis í an Naíonra, atá á rith ag an bpobal agus na tuismitheoirí a úsáideann an tseirbhís. Tá sé i gceist ag Gaeilge Locha Riach grúpa tacaíochta do thuismitheoirí Naíonra Tigh na Sí a bhunú. Má tá suim agat a bheith páirteach sa ngrúpa tacaíochta líon isteach an fhoirm thíos.


  Cé mhéad páiste atá agat sa naíonra?


  Cén aoisghrúpa ina bhfuil sé/sí/siad?


  Ar mhaith leat go gcoinneodh muid ar an eolas tú faoi imeachtaí eile a bheas ar siúl ag Gaeilge Locha Riach?  Image

  087-235-7953


  tighnasi@gmail.com


  Uaireanta Oscailte:
  Dé Luain - 8r.n. - 6i.n.
  Dé Máirt - 8r.n. - 6i.n.
  Dé Ceadaoin - 8r.n. - 6i.n.
  Déardaoin - 8r.n. - 6i.n.
  Dé hAoine - 8r.n. - 6i.n.
  Dé Sathairn - Dúnta
  Dé Domhnaigh - Dúnta