Gaelscoil Riabhach

Is bunscoil il-chreidmheach í Gaelscoil Riabhach i mBaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe, a mhúineann tri mheán na Gaeilge.

Bhunaigh grúpa tuismitheoirí an scoil i 2000 chun oideachas a chur ar fail tri mheán na Gaeilge.

Eolas Teagmhála:

Seoladh: Gaelscoil Riabhach, Cois Móna, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Uimhir ghutháin: (091) 847-865

Seoladh ríomhphoist: oifig@gaelscoilriabhach.ie