Coláiste an Eachréidh

Bunaíodh Coláiste an Eachréidh i Lúnasa 2006.

Is iarbhunscoil lán-Ghaeilge í atá faoi choimirce Coiste Ghairmoideachais Cho. na Gaillimhe. Múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge teanga chumarsáide an Choláiste.

Suite go lárnach i mBaile Átha an Rí déanann Coláiste an Eachréidh freastal ar cheantar a shíneann ó Thuaim go Béal Átha na Sluaighe, ó oirthear na Cathrach go Baile Locha Riach agus ó dheas go Gort Inse Guaire.

Eolas Teagmhála:

Seoladh: Coláiste an Eachréidh, Bóthar Thuama, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. H65 WD54

Uimhir ghutháin: (091) 874-590

Seoladh ríomhphoist: colaiste.aneachreidh@gretb.ie