Scoláireachtaí Gaeltachta 2023

Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil páirt-scoláireachtaí againn i mbliana le bronnadh ar dhaoine óga chun freastal ar chúrsa Gaeltachta i rith an tsamhraidh.

Tá na scoláireachtaí seo dírithe ar dhaoine óga as Baile Locha Riach amháin. 

Cuirfidh na páirt-scoláireachtaí seo maoiniú ar fáil do na daltaí iar-bhunoideachais a bheas cáilithe faoin scéim chun freastal ar Choláiste Samhraidh Gaeltachta Spleodar i gContae na Gaillimhe.

Tá an fhoirm iarratais ar fháil thíos, chomh maith le bileog eolais le sonraí na scéime uile.

Bileog eolais
Foirm Iarratais