Ranganna Céilí

Tá súil againn ranganna céilí a thosú go luath, má tá a dhóthain éilimh orthu.

Bheadh na ranganna seo á múineadh go dátheangach. Dá mbeadh suim agat freastal ar na ranganna, fág bhur gcuid sonraí anseo thíos:
    Ar mhaith leat go gcoinneodh muid ar an eolas tú faoi imeachtaí eile a bheas ar siúl ag Gaeilge Locha Riach?